Ondernemen in Nederland biedt niet alleen veel kansen, maar ook een zekere hoeveelheid papierwerk waar u voordat u kunt beginnen met de onderneming door heen moet worstelen. Ook nog afhankelijk in welke branche u werkzaam bent dient u zich te realiseren dat wanneer u dit niet goed op orde heeft het later tot administratieve en financiële problemen kan leiden en in het ergste geval een sluiting van het nieuwe bedrijf kan betekenen. Maar waar moet u precies op letten en welke stappen zijn er te nemen voordat een onderneming kan worden gestart.

Kamer van koophandel

Het eerste verplichte standje betreft een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in de regio waar u actief gaat worden, betreft het een webshop welke u vanuit huis runt dan kiest u de KvK die gevestigd is in de regio waar u woont. Het betreft hier een verplichte inschrijving met een jaarlijkse contributie waarbij u niet alleen de naam voor uw nieuwe bedrijf kiest, maar ook aangeeft welke bedrijfsvorm er wordt gekozen en of u personeel in dienst neemt. Begint u zonder personeel en verandert dit later dan kunt u dit naderhand bij de KvK aanpassen.

Bedrij fsvorm kiezen

Voordat u zich gaat registreren moet u bedenken met welke bedrijfsvorm u gaat ondernemen. In Nederland kunt u kiezen uit verschillende rechtsvormen, een Besloten Vennootschap, een V.O.F., een eenmanszaak. Maar er staan meer opties open waar u uit kunt kiezen, ook weer afhankelijk van uw bedrijfsvoering bent u in principe vrij om overal in de EU een bedrijf te starten en in het land van oprichting belasting af te dragen. Produceert u echter goederen of heeft u een webshop die alleen in Nederland levert dan is het raadzamer om een Nederlandse rechtsvorm te kiezen.

Krediet kiezen

Niet iedereen die een onderneming begint beschikt over voldoende eigen financiële middelen, dan kan het zijn dat snel geld lenen een uitkomst kan bieden om er voor te zorgen dat u over voldoende middelen beschikt om een tijd uw onderneming te runnen, zeker als er in de opstartperiode nog niet veel winst wordt gemaakt. Voor een geschikt krediet kunt u terecht bij verschillende instanties, er zijn kredietverstrekkers die zich speciaal richten op startende ondernemers, maar ook banken hebben vaak een speciale afdeling om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Website  |  Alle artikelen van deze schrijver