Hoe meer mensen een sleutel nodig hebben voor een huis of een bedrijfspand, hoe meer problemen er kunnen ontstaan met bewoners of werknemers die over een sleutel beschikken. Hoe meer mensen een sleutel hebben, hoe meer mensen hun sleutel kunnen verliezen of een probleem hebben met het gebruik daarvan. Los daarvan steekt met een groeiend aantal sleutelhouders ook nog een ander probleem op. Wanneer meerdere mensen over een sleutel van de voordeur beschikken, is het dan ook wenselijk dat ze allemaal toegang hebben tot dezelfde lokalen of alle diensten in een bedrijf. Is het in de praktijk wenselijk dat iemand die op de administratie werkt ook toegang heeft tot de ateliers en omgekeerd? Of nog anders, is het nodig of wenselijk dat iedereen met een sleutel van de voordeur ook toegang heeft tot het kantoor van de directeur? Slotenmaker 24 heeft de oplossing.

Waar kan een sluitsysteem service bij helpen?

Waar een werknemer toegang toe heeft eens hij of zij de voordeur gepasseerd is, is grotendeels afhankelijk van de rang en de functie van de werknemer of sleutelhouder. Soms primeert de functie, soms zal de rang hierbij primeren. Zo is het nodig dat een leidinggevende van de schoonmaak zich te toegang tot alle lokalen van het bedrijf kan verschaffen omdat hij of zij als verantwoordelijke er moet voor zorgen dat de schoonmakers hun werk kunnen doen.  Een sluitsysteem service kan hier wellicht een mogelijk antwoord op bieden.

Wat is een sluitsysteem service?

Met behulp van een sluitsysteem service kunt u verantwoord omgaan met de sleutels die in omloop zijn in uw bedrijf. U kunt de sluitsysteem service misschien nog het best vergelijken met de verschillende security levels die ook in de ICT sector gebruikt worden om te bepalen welke een bepaalde werknemer al dan niet met zijn of haar paswoord kan lezen of bewerken.

Iedereen een ander security level

Net zoals bij paswoorden kunt u dankzij een elektronische sluitsysteem service bepalen aan welke sleutel en sleutelhouder een bepaald security level gegeven wordt. Zo voorkomt u dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot een afdeling waar zij in principe niet hoeven te zijn. De sluitsysteem service zorgt ervoor dat u als verantwoordelijke altijd een goed overzicht bewaart van wie waar toegang tot heeft. Mochten er zich dan toch problemen voordoen op een bepaalde afdeling of locatie, dan is het niet langer nodig om iedere werknemer daarmee lastig te vallen en hoeft u enkel een onderzoek te voeren naar de sleutelhouders met toegang tot een bepaalde afdeling. Meestal wordt de sluitsysteem service in combinatie met een alarminstallatie gebruikt.

Website  |  Alle artikelen van deze schrijver